Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi värnar om säkerheten kring dina personuppgifter med största integritet och hänsyn. Vår webbplats ewinco.se är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder data för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR). Informationen på denna sidan kan komma att uppdateras.

Denna integritetspolicy ändrades senast 2021-11-10.

Vilka uppgifter vi lagrar och hur länge

Uppgifterna som lagras hos oss är de fält som respektive formulär innehåller. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Om du lämnar dina personuppgifter/fyller i ett formulär till Ewinco via denna webbplats så samtycker du till behandling av dem i enlighet med denna policy.

Ändamål med insamlingen

Vi samlar in uppgifter i syfte att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation eller förfrågan.

Delning av data till tredje part

Ewinco kan i vissa fall vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part och partners om det anses nödvändigt för att fullfölja din begäran av våra tjänster. Dina personuppgifter lagrar vi endast under den period som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy. Vi använder Formspree för att underlätta hanteringen av de formulär som finns tillgängliga på webbplatsen. Om du kontaktar oss via ett formulär på webbplatsen så kommer dina bifogade uppgifter därför att delas med Formspree, Inc.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. Vi kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

Vi använder oss av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Vi använder oss vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta oss lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på vår webbplats upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, till exempel prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta oss. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas eller raderas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du kan anmäla klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.